În atenția tuturor Asociațiilor de proprietari,
persoanelor fizice si persoanelor juridice
care au calitatea de beneficiari ai
serviciilor SC TERMO CRAIOVA SRL

SC TERMO CRAIOVA SRL cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud. Dolj, înmatriculat la ORC sub nr. J16/1722/2012, CUI 30818118,prin lichidator judiciar SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, desemnat prin Hotărârea nr. 9 pronunțată la data de 29.03.2021 în dosarul nr. 140/63/2015, asociat coordonator Somnea Maria Mariana,

Având in vedere ca din data de 29.03.2021 SC TERMO CRAIOVA SRL este DIZOLVATA si pe cale de consecință mai desfășoară activitate doar in scopul lichidării activității.
Va rugam insistent sa aveți in vedere necondiționat plata debitelor in conformitate cu documentele din care reies si a tuturor convențiilor încheiate.
Este extrem de important ca plățile sa nu fie întrerupte pentru ca atât salariații cat si creditorii sa sa-si poată incasa sumele ce li se cuvin ca urmare a furnizării serviciilor de termoficare către dumneavoastră.

Începând cu 1.06.2021, toate creanțele neîncasate si pentru care nu exista convenții de plata respectate vor fi puse in executare.
Insistam sa aveți in vedere ca sustragerea de la plata creanțelor si abuzul in serviciu prin nerespectarea legislației in vigoare privind plățile obligațiilor este fapta penala si noi nu vom ezita sa aplicam legea cu celeritate.
Consideram ca cel mai bun lucru este sa procedați la eșalonarea datoriilor nepuse in executare si sa respectați întocmai aceste grafice.
In cazul lipsei de înțelegere din partea dumneavoastră vom proceda prin cele mai severe acțiuni de recuperare existente.

Comunicat

Către
TOATE ASOCIAȚIILE
TOȚI CLIENȚII PERSOANE JURIDICE
TOȚI CLIENȚII PERSOANE FIZICE

Subscrisa SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 11-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC TERMO CRAIOVA SRL, SRL, cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud. Dolj, înmatriculat la ORC sub nr. J161172212012, CUI 30818118, prin Hotărârea nr. 9 pronunţată la data de 29.03.2021 în dosarul nr. 140/63/2015, având în vedere:


  • Hotărârea nr. 9 pronunţată la data de 29.03.2021 in dosarul nr. 140/63/2015 al Tribunalului Mehedinţi;

  • Contractul de furnizare a energiei termice nr. ..... ;

  • Faptul că în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu privire la situaţia contractelor în derulare la data deschiderii falimentului,"Art. 123 alin. (1). (...) Contractul se consideră denunţat: b) la data notificării denunţării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar." vă transmitem următoarea:

NOTIFICARE

privind denunţarea contractului de Furnizare a Energiei Termice nr. ... începând cu data de 09.04.2021, urmând ca prestarea acestui serviciu să fie realizată de un alt furnizor.

INFORMARE

Începând cu data de 09.04.2021, activitatea de distribuție a energiei termice a fost preluată de către Termo Urban Craiova SRL

Vă rugăm să vă prezentați la sediul Termo Urban Craiova SRL, pentru încheierea noilor contracte de furnizare a energiei termice.

Mai multe informații puteți obține de pe noua pagină de internet a furmizorului: www.termourban.ro