Către
TOATE ASOCIAȚIILE
TOȚI CLIENȚII PERSOANE JURIDICE
TOȚI CLIENȚII PERSOANE FIZICE

Subscrisa SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 11-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC TERMO CRAIOVA SRL, SRL, cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud. Dolj, înmatriculat la ORC sub nr. J161172212012, CUI 30818118, prin Hotărârea nr. 9 pronunţată la data de 29.03.2021 în dosarul nr. 140/63/2015, având în vedere:


  • Hotărârea nr. 9 pronunţată la data de 29.03.2021 in dosarul nr. 140/63/2015 al Tribunalului Mehedinţi;

  • Contractul de furnizare a energiei termice nr. ..... ;

  • Faptul că în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu privire la situaţia contractelor în derulare la data deschiderii falimentului,"Art. 123 alin. (1). (...) Contractul se consideră denunţat: b) la data notificării denunţării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar." vă transmitem următoarea:

NOTIFICARE

privind denunţarea contractului de Furnizare a Energiei Termice nr. ... începând cu data de 09.04.2021, urmând ca prestarea acestui serviciu să fie realizată de un alt furnizor.

INFORMARE

Începând cu data de 09.04.2021, activitatea de distribuție a energiei termice a fost preluată de către Termo Urban Craiova SRL

Vă rugăm să vă prezentați la sediul Termo Urban Craiova SRL, pentru încheierea noilor contracte de furnizare a energiei termice.

Mai multe informații puteți obține de pe noua pagină de internet a furmizorului: www.termourban.ro