Anunţuri

Anunţuri şi Comunicate ...

 • Informare privind Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale

  Politica de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal, implementată de TERMO CRAIOVA SRL şi aplicată colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale, cu scopul de a beneficia de serviciile furnizate de societate.

  publicat la 29.06.2018

  Politica de securitate şi confidentialitate

  Notă de informare privind prelucrarea datelor personale

 • Termo Craiova execută verificări tehnice periodice la centralele de apartament.

  Societatea TERMO CRAIOVA S.R.L. este autorizată ISCIR pentru verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibili cu Pmax<=400 kW şi la cazane de apa caldă cu Pmax<=400 kW.

  publicat la 11.08.2017

  COMUNICAT

 • Comunicat program furnizare agent termic

  Începând cu data de 01.04.2016, ora 8, Termo Craiova SRL va opri furnizarea agentului termic pentru încălzire la puncte termice.

  publicat la 01.04.2016

  COMUNICAT

 • Anunţ desemnarea în calitate de administrator judiciar a ACM CORPORATE IPURL.

  Vă aducem la cunoștință faptul că prin Hotarâre 179/2016 din data de 16.03.2016, pronunțată în dosarul nr.140/63/2015/a9 de către Tribunalul Dolj, s-a dispus desemnarea în calitate de administrator judiciar a ACM CORPORATE IPURL.

  Informaţii dosar
  Complet: C9F
  Solutia pe scurt: Respinge contestaţia ca fiind formulată de o persoană fără calitatea procesuală activă Ia act de desemnarea în calitatede administrator judiciar a ACM CORPORATE IPURL cu un onorariu de 5000 euro/lună Cu apel

  publicat la 17.03.2016

 • Anunţ admitere plan de reorganizare

  Vă aducem la cunoștință faptul că prin Hotarâre 130/2016 din data de 17.02.2016, pronunțată în dosarul nr.140/63/2015/a7 de către Curtea de Apel Craiova, s-a admis planul de reorganizare propus de administratorul judiciar Siomax SRL.

  Informaţii dosar
  Complet: C3A
  Solutia pe scurt: admite apelurile, schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că, în temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014, confirmă planul de reorganizare a debitorului SC TERMO CRAIOVA SRL, plan propus de debitor prin administratorul judiciar şi dispune reorganizarea activităţii debitorului în mod corespunzător pe o perioadă de 3 ani, dispune ca supravegherea activităţii debitorului exercitată de reprezentanţii săi legali să se facă de administratorul judiciar desemnat SIOMAX SPRL, în temeiul art. 144 alin.1 din Legea nr. 85/2014 obligă debitorul prin administratorul special şi administratorul judiciar să prezinte comitetului creditorilor rapoarte trimestriale asupra activităţii financiare a debitoarei, ulterior aprobării acestea urmând a fi depuse la dosar, în temeiul art. 144 alin 2 din Legea nr. 85/2014 obligă administratorul judiciar să prezinte situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora care va fi avizată de comitetul creditorilor, dispune efectuarea din oficiu a menţiunilor în registrul comerţului, respinge cererile de suspendare propriu-zise ca rămase fără obiect, în baza art. 1064 al 4 CPC dispune restituirea din oficiu a cauţiunilor consemnate cu recipisele nr: 1402283/1 din data de 22.10.2015, 1402273/1 din 22.100.2015, 1402396/1 din data de 22.10.2015, 740220/1 din data de 22.10.2015, definitivă

  publicat la 18.02.2016

 • Anunţ deschidere procedură de insolvenţă faţă de SC Termo Craiova SRL

  Vă aducem la cunoștință faptul că prin încheierea de ședință din data de 18.03.2015, pronunțată în dosarul nr.140/63/2015 de către Tribunalul Dolj, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență față de SC TERMO CRAIOVA SRL, fiind numit în calitate de administrator judiciar al societății debitoare SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str.Unirii, nr.3, P+E, jud.Gorj, inmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr.RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO 20570332.

  Informaţii dosar
  Complet: C9F
  Solutia pe scurt: Admite cererea creditoarei Complexul Energetic Oltenia SA.Respinge contestaţia SC Termo Craiova SRL. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Termo Craiova SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, Numeşte administrator judiciar provizoriu pe SIOMAX SPRL, cu o retribuţie lunară de 700 lei şi dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificarea prevăzută de art. 100.
  În temeiul art. 100 din Legea 85/2014, notificarea va cuprinde:
  -termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor 15.04.2015;
  -termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 29.04.2015;
  -termenul de definitivare a tabelului creanţelor 13.05.2015. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI.
  Document: Hotarâre 363/2015 18.03.2015

  publicat la 19.03.2015

 • Comunicat de presă SC Termo Craiova SRL

  SC Termo Craiova SRL a demarat azi, 18 februarie, un control privind consumul de energie termică (gigacalorii) la Asociaţia de Proprietari nr. 10 Rovine, în urma articolului apărut în Gazeta de Sud. SC Termo Craiova SRL nu a avut acces pentru citirea contorilor de energie termică (gigacalorimetre), iar facturarea s-a făcut doar pe baza consumului raportat de asociaţia de proprietari. Astfel că, dacă s-a raportat un consum mincinos, factura emisă a fost una neconformă, administratorii de asociaţii aplicând destul de des această practică. Articolul apărut în cotidianul amintit este făcut fără să aibă o documentare corectă din punct de vedere jurnalistic şi fără să ceară oficial explicaţii şi informaţii din partea furnizorului de energie termică şi se înscrie în seria celor de denigrare a SC Termo Craiova SRL şi a Primăriei Municipiului Craiova, pe baza unei documentări evazive şi părtinitoare, cu scopul de a instiga şi a dezinforma cititorii clienţi ai SC Termo Craiova SRL. Preţul pentru o gigacalorie în oraşul Craiova este de 220,5 lei, fiind singurul oraş din ţară care a scăzut tariful la energia termică. Totodată, valoarea facturii pentru energie termică la blocul H4 din cartierul Rovine pentru lunile din iarna anului 2013 este mai mică decât cea facturată pentru perioada similară din anul 2012, însă repartiţia lunară a fost făcută pe baza declaraţiilor reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari, care au raportat eronat, fără o citire corectă, consumul de gigacalorie. Comform legii şi contractului cadru semnat între SC Termo Craiova SRL şi asociaţiile de proprietari, citirea contorilor trebuie făcută în prezenţa OBLIGATORIE a reprezentanţilor celor două părţi : Furnizor si Consumator. întrucât reprezentanţii SC Termo Craiova SRL nu au avut acces la citirea contorilor de energie termică, s-a cerut sprijinul poliţiei pentru a putea avea acces la aceşti contori.

  publicat la 18.02.2014

  COMUNICAT