Anunţuri

Anunţuri şi Comunicate ...

 • Informare privind Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale
  29.06.2018

  Politica de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal, implementată de TERMO CRAIOVA SRL şi aplicată colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale, cu scopul de a beneficia de serviciile furnizate de societate.

  Data publicării: 29.06.2018

  Politica de securitate şi confidentialitate

  Notă de informare privind prelucrarea datelor personale

 • Termo Craiova execută verificări tehnice periodice la centralele de apartament.
  11.08.2017

  Societatea TERMO CRAIOVA S.R.L. este autorizată ISCIR pentru verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibili cu Pmax<=400 kW şi la cazane de apa caldă cu Pmax<=400 kW.

  Data publicării: 11.08.2017

  COMUNICAT

 • Comunicat program furnizare agent termic
  01.04.2016

  Începând cu data de 01.04.2016, ora 8, Termo Craiova SRL va opri furnizarea agentului termic pentru încălzire la puncte termice.

  Data publicării: 01.04.2016

  COMUNICAT

 • Anunţ desemnarea în calitate de administrator judiciar a ACM CORPORATE IPURL.
  17.03.2016

  Vă aducem la cunoștință faptul că prin Hotarâre 179/2016 din data de 16.03.2016, pronunțată în dosarul nr.140/63/2015/a9 de către Tribunalul Dolj, s-a dispus desemnarea în calitate de administrator judiciar a ACM CORPORATE IPURL.

  Informaţii dosar
  Complet: C9F
  Solutia pe scurt: Respinge contestaţia ca fiind formulată de o persoană fără calitatea procesuală activă Ia act de desemnarea în calitatede administrator judiciar a ACM CORPORATE IPURL cu un onorariu de 5000 euro/lună Cu apel

  Data publicării: 17.03.2016

 • Anunţ admitere plan de reorganizare
  18.02.2016

  Vă aducem la cunoștință faptul că prin Hotarâre 130/2016 din data de 17.02.2016, pronunțată în dosarul nr.140/63/2015/a7 de către Curtea de Apel Craiova, s-a admis planul de reorganizare propus de administratorul judiciar Siomax SRL.

  Informaţii dosar
  Complet: C3A
  Solutia pe scurt: admite apelurile, schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că, în temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014, confirmă planul de reorganizare a debitorului SC TERMO CRAIOVA SRL, plan propus de debitor prin administratorul judiciar şi dispune reorganizarea activităţii debitorului în mod corespunzător pe o perioadă de 3 ani, dispune ca supravegherea activităţii debitorului exercitată de reprezentanţii săi legali să se facă de administratorul judiciar desemnat SIOMAX SPRL, în temeiul art. 144 alin.1 din Legea nr. 85/2014 obligă debitorul prin administratorul special şi administratorul judiciar să prezinte comitetului creditorilor rapoarte trimestriale asupra activităţii financiare a debitoarei, ulterior aprobării acestea urmând a fi depuse la dosar, în temeiul art. 144 alin 2 din Legea nr. 85/2014 obligă administratorul judiciar să prezinte situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora care va fi avizată de comitetul creditorilor, dispune efectuarea din oficiu a menţiunilor în registrul comerţului, respinge cererile de suspendare propriu-zise ca rămase fără obiect, în baza art. 1064 al 4 CPC dispune restituirea din oficiu a cauţiunilor consemnate cu recipisele nr: 1402283/1 din data de 22.10.2015, 1402273/1 din 22.100.2015, 1402396/1 din data de 22.10.2015, 740220/1 din data de 22.10.2015, definitivă

  Data publicării: 18.02.2016