Avize

Aviz tehnic de amplasament

Pentru eliberarea unui aviz tehnic sunt necesare urmatoarele documente:


  • Fişă tehnică;

  • Certificat de urbanism;

  • Plan de situaţii;

  • Plan de încardare în zonă;

  • Memoriu tehnic (Atunci când în zonă sunt sunt reţele de termoficare);

  • Telefonul de contact al solicitantului;

  • Chitanţă in valoare de 80 lei pentru eliberare aviz;