Despre noi

Despre Termo Craiova ...

Prin Hotararea Nr. 130 din 30.11.1998 a fost înfiinţată Regia Autonoma de Termoficare Craiova cu sediul în Craiova strada Brestei 105, actualmente în strada Mitropolitul Firmilian nr. 14 din judetul Dolj. În data de 10.09.2012 s-a demarat procedura de transformare a regiei autonome in societate comerciala din R.A TERMOFICARE CRAIOVA s-a transformat în TERMO CRAIOVA S.R.L.

Obiectul principal de activitate al unităţii este producţia, producţia, transportul, transformarea, distribuţia şi furnizarea energiei termice sub formă de agent termic secundar pentru încălzire şi apă caldă de consum, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice şi a instalaţiilor din punctele şi centralele termice.

Sistemul centralizat de furnizare cu energie termică al municipiului Craiova este reprezentat de următoarele elemente:

"Serviciul public de alimentare cu energie termică din România, implicit din municipiul Craiova, reprezintă un serviciu public de interes general care se realizează în sistem centralizat şi face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice."


  • Sursele de producere a energiei termice 16 centrale termice de zonă şi 36 de centrale termice de bloc;

  • Obiective termice urbane , în numar total de 105;

  • Reţeaua de distributie a caldurii şi apei calde menajere (reţeaua secundară);
Centralele termice utilizeaza drept combustibil gazul natural. Cele 105 puncte termice sunt alimentate cu energie termica de CET II. Lungimea totala a retelelor secundare este de 480 km., din care cca. 450 km sunt aferenti punctelor termice si 30 km. aferenti centralelor termice.

Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica asigura facturarea energiei termice consumate sub forma de agent termic secundar si apa calda de consum la populatie, institutii publice şi unitati asimilate agentilor economici.

Asociaţiile de proprietari/locatari în numar de 431 au arondate un numar de 2867 blocuri de locuinte, din care 507 blocuri arondate la centrale termice si 2360 blocuri arondate la puncte termice urbane. Gradul de branşare la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice la nivelul anului 2013 este de 82,73%.Numarul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 914 din care 431 asociatii de proprietari si 483 institutii publice si unitati asimilate agentilor economici.

Puncte Termice

Punctele termice urbane din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor tip pentru ansambluri de locuinte, cu puteri termice de 2,5; 7,5; 10 Gcal/h si au fost puse în functiune în perioada 1981-1990.

Pentru eficientizarea energetica a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice in anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne complet automatizate iar in anul 2009 s-au automatizat 11 puncte termice. In prezent numarul punctelor termice automatizate este de 26 ( 3 in stadiul de finalizare).

Electropompele de circulatie a apei din instalatiile de încalzire si de preparare a apei calde menajere sunt dotate cu convertizoare statice de frecventa si functionare automata cu mentinerea diferentei de presiune. Instalatiile de automatizare sunt construite în jurul unor regulatoare electronice programabile, liber configurabile, cu posibilitatea de extindere si dezvoltare ulterioara.

Electropompele de circulatie a apei din instalatiile de încalzire si de preparare a apei calde menajere sunt dotate cu convertizoare statice de frecventa si functionare automata cu mentinerea diferentei de presiune. Instalatiile de automatizare sunt construite în jurul unor regulatoare electronice programabile, liber configurabile, cu posibilitatea de extindere si dezvoltare ulterioara.

Utilajele, echipamentele si instalatiile sunt dotate cu interfete specializate, care permit integrarea în sistemul centralizat de monitorizare, supraveghere si exploatare automata tip SCADA. Datele de operare ale punctelor termice automatizate (debite, presiuni, temperaturi), precum si informatiile integrate în timp se transmit prin reteaua internet la dispeceratul central din punctul termic nr. 10 Craiovita Noua.

Centrale Termice

Cazanele modernizate sunt de tip Vitorond , Confort si Technox din otel sau fonta utilizând drept combustibil gazul natural. Echipamentele de ardere din dotarea cazanelor sunt automatizate, cu reglare în trepte având posibilitatea de lucru cu flacara modulata. Succesiunea treptelor de ardere este comandata prin intermediul regulatoarelor electronice de tip ECL Confort, în functie de caderea de agent termic la utilizator .

Cazanele functioneaza la un ecart de temperaturi de 95(90) ℃ / 75(70) ℃. Capacitatea instalata în cele 16 centrale termice este de 39,716 Gcal/h. Randamentele reale obtinute în functionare au valori cuprinse între 91,2% - 94,8%, fata de randamentele nominale garantate de fabricant, cuprinse între 91,3% si 95,4%. Celelalte echipamente, utilaje si instalatii din dotarea centralelor termice au fost înlocuite odata cu înlocuirea cazanelor .

Electropompele de circulatie a agentului termic secundar sunt echipate cu convertizoare statice de frecventa care realizeaza variatia turatiei. Sistemele de expansiune sunt dotate cu recipiente stabile sub presiune de tip închis cu membrana .

Schimbatoarele de caldura pentru prepararea apei calde de consum sunt confectionate din pachete de placi (otel inoxidabil) strânse cu tiranti.

Contorizarea energiei termice produse în centrale se face la iesirea din surse, separat pentru incalzire si apa calda menajera. Blocurile de locuinte sunt contorizate la nivel de bransament .

Trebuie menţionat faptul că toate centralele termice sunt echipate cu schimbătoare moderne (cu plăci) instalate în perioada 2005-2006. Capacităţile schimbătoarelor variază între 0,4 Mw şi 2,6 Mw. De asemenea în punctele termice atât pe partea de încălzire cât şi pe partea de apă caldă de consum toate schimbătoarele de căldură tubulare au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci.

Sistemele de automatizare montate asigură funcţionarea optimă a punctelor termice în cele mai bune condiţii posibile de furnizare către consumatori. Funcţionarea sistemului de automatizare pe parte de agent termic secundar pentru încălzire presupune reglajul temperaturii tur în funcţie de temperatura aerului exterior, în conformitate cu diagrama de reglaj a temperaturii. Debitul de agent termic va fi reglat în conformitate cu diagramele diferenţei de presiune şi a diferenţei de temperatură pe parte de secundar, în funcţie de temperatura de retur pe partea de agent termic primar a schimbătoarelor de căldură.Sistemele de automatizare asigura urmatoarele regimuri de functionare:

Regimul redus cu prioritate apa caldă de consum, care presupune reducerea debitului de agent termic primar în perioadele de funcţionare în care cererea de căldură scade semnificativ. Sistemul de automatizare va menţine temperatura tur a apei calde menajere conform referinţei prescrise, în condiţiile scăderii temperaturii tur pentru încălzire la nivelul solicitat

Regimul redus cu prioritate încălzire, care presupune reducerea debitului de agent termic primar în perioadele în care cererea de apă caldă este minimă. Sistemul de automatizare va menţine temperatura tur încălzire conform referinţei fixate, în condiţiile în care se asigură funcţionarea circuitului de recirculare a apei calde, la temperatura impusă.

Funcţionarea normală, care presupune menţinerea temperaturilor tur pentru încălzire şi apă caldă de consum la nivelul temperaturilor de referinţă fixate, corespunzător cererii de caldură şi apă caldă