Rebranşare

METODOLOGIE CARE TREBUIE URMAŢI DE CĂTRE PROPRIETARII DE APARTAMENTE PENTRU REBRANŞAREA LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

1. Pentru rebranşarea unui apartament la reţeaua de alimentare cu energie termică (la care proprietarul a renunţat anterior la sistemul centralizat) sunt necesare următoarele documente:


  • Cerere de rebransare care să cuprindă datele de identificare ale solicitantului (adresa completă, strada, număr, bloc, apartament, sector şi un număr de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de către reprezentanţii instituţiei);

  • Acordul Asociaţiei de Proprietari (numai daca este cazul) confirmat prin semnatura preşedintelui şi stampila Asociatiei de Proprietari;

3. Rebransarea unui apartament/imobil la reteaua de alimentare cu energie termică se realizează fără taxă (manoperă, golire instalatie);